Ga naar inhoud
RED Horticulture
arrow
Licht begrijpen

Het spectrum en de kleuren van licht

Licht is een stroom fotonen gedragen door een elektromagnetische golf uitgezonden door een energiebron zoals de zon, een gloeilamp of een LED.

16 november 2023

Wat de bron ook is, deze fotonen zijn altijd van dezelfde aard. We kenmerken ze door hun golflengte, die direct gekoppeld is aan hun energie. Het is nu eenmaal zo dat hoe korter de golflengte, hoe meer energie deze met zich meedraagt. De meeteenheid voor de golflengte van licht (λ) is de nanometer (nm). Deze eenheid wordt gebruikt om alle soorten straling te classificeren. In deze classificatie vinden we ultraviolet (UV) van 200 tot 400 nm, blauw van 400 tot 500 nm, groen van 500 tot 600 nm, rood van 600 tot 700 nm, nabij infrarood (NIR) van 700 tot 800 nm en tot slot infrarood (IR) van 800 tot 1200 nm.

Figuur 1: Elektromagnetisch spectrum per golflengte

Alle lichtbronnen zenden straling uit. Monochromatische straling is een lichtstraal met één golflengte. Dit is het geval bij lasers en bepaalde LED’s, waarvan gezegd wordt dat ze monochromatisch zijn. Polychromatische straling is straling die meerdere golflengten bevat. Dit is het geval bij de zon, witte LED’s, HPS, enz. De reeks golflengten en hun respectieve intensiteiten waaruit een straal bestaat, wordt zijn emissiespectrum genoemd.

Afbeelding 2: Spectrum van verschillende lichtbronnen (Dutta Gupta en Agarwal. 2017).

Emissiespectra variëren afhankelijk van de lichtbronnen die worden gebruikt in de tuinbouw, zoals te zien is in de volgende afbeeldingen:

Neem nu contact op met ons team van fotobiologen