Ga naar inhoud
RED Horticulture
arrow
De plant beschermen

Licht om bladluisplaag te beperken

Bladluizen zijn een van de meest voorkomende en meest schadelijke soorten insectenplagen voor gewassen. Ze kunnen de opbrengst tot 20% verminderen, omdat de plantengroei wordt vertraagd en de vruchtvorming slecht is.

16 november 2023

Het Ecophyto-plan verplicht de Franse landbouw om het gebruik van fytosanitaire producten tegen 2025 met 50% te verminderen. Het is daarom noodzakelijk om andere oplossingen te vinden om dit ongedierte te bestrijden.

Gecontroleerd lichtmanagement is een alternatieve oplossing om bladluizen te bestrijden. Lichtstraling is inderdaad in staat de ontwikkeling en het gedrag van deze insecten te wijzigen. Het kan ook hun ontwikkeling schaden door het metabolisme van planten te wijzigen.

Complexe parameters die hun gedrag beïnvloeden

Figuur 1: Grijze koolluis Brevicoryne brassicae
Bron: Turpeau, Hullé en Chaubet, 2010a

Zoals bij veel insecten zijn UV-stralen essentieel voor bladluizen om op te stijgen, te vliegen en waardplanten te detecteren. Onlangs is aangetoond dat de aanwezigheid van UV-A in licht essentieel is voor hun gezichtsvermogen. De afwezigheid van UV in een komkommergewas vertraagt ​​dus het verschijnen van bladluizen en beperkt de besmetting.

De effecten van licht op bladluizen zijn afhankelijk van de beschouwde soort. UV-A en B hebben namelijk geen invloed op de vruchtbaarheid van Myzus persicae, terwijl deze wel verminderd is bij de grijze koolluis Brevicoryne brassicae. We observeren daarom een ​​effect van het genotype in reacties op licht.

Bovendien geven bladluizen de voorkeur aan geel licht boven rood en groen licht, omdat deze golflengte hen uitnodigt om te landen. Omdat bladluizen virusvectoren zijn, worden ze aangetrokken door bladeren die vergeling vertonen, een teken van een zieke plant. Ten slotte heeft de lichtintensiteit ook een impact op de bladluis: de vermindering ervan vermindert het belang van de nakomelingen van verschillende soorten bladluizen.

Indirecte actie om de verdediging van de plant te versterken

Bladluizen zijn bijtende insecten: hun slurf* dringt de plantencellen binnen, zodat ze zich kunnen voeden.

Meerdere golflengten stimuleren het afweersysteem van de plant door de productie van specifieke secundaire metabolieten te bevorderen. De inname van sommige van deze moleculen door bladluizen vermindert hun vruchtbaarheid. Er moet echter worden opgemerkt dat deze effecten variëren afhankelijk van de beschouwde bladluissoort. In spruitjes bevordert blauw licht bijvoorbeeld de productie van een bepaald molecuul dat de vruchtbaarheid van Brevicoryne brassicae verhoogt. Bovendien kan de impact van licht op planten de vestiging van deze insecten bevorderen. Studies tonen aan dat planten die worden blootgesteld aan UV-A een hoger stikstofgehalte hebben. Omdat dit element essentieel is voor hun voeding, worden bladluizen door deze planten aangetrokken. Op dezelfde manier richt de grijze koolbladluis zich bij voorkeur op planten die onder blauw licht zijn geproduceerd. Deze golflengte verhoogt de concentratie chlorofyl en bevordert de fotosynthese, waardoor deze planten aantrekkelijker worden voor deze insecten.

Licht als alternatief voor gewasbescherming

Figuur 2: Schade aan Brevicoryne brassicae op koolzaad
Bron: Turpeau, Hullé en Chaubet, 2010a

Een optimaal lichtmanagement helpt de opbrengst te verhogen en de kwaliteit te verbeteren, maar is ook een manier om planten te beschermen, vooral tegen bladluizen. Het is essentieel om op een integratieve manier over lichtmanagement na te denken, om rekening te houden met de verschillende effecten van golflengten en deze te laten samenvallen met de productiedoelstellingen. Technologische vooruitgang maakt nu dagelijkse controle van verlichtingsarmaturen en directe aanpassing van spectra mogelijk, waardoor een aanzienlijke precisie wordt gegarandeerd bij het beheersen van bladluispopulaties.

Studies over dit onderwerp zijn nog steeds beperkt in aantal en moeten verder worden onderzocht om optimale oplossingen te vinden voor het beheer van bladluiskolonies met behulp van licht.

* Rostrum: monddeel dat door bepaalde insecten wordt gebruikt om de epidermis van de plant te doorboren en voedingsstoffen uit de plantencellen op te zuigen.

Bibliografie

Acharya, J., Rechner, O., Neugart, S., Schreiner, M. en Poelhing, H.-M., 2016. Effecten van behandeling met lichtgevende dioden op de prestaties van Brevicoryne brassicaegemedieerd door secundaire metabolieten in spruitjes. In: Journal of Plant Diseases and Protection. Diefstal. 123, (6), p. 321 – 330. DOI 10.1007/s41348-016-0029-9

Dader, B., Gwynn-Jones, D., Moreno, A., Winters, A. en Fereres, A., 2014. Impact van UV-A-straling op de prestaties van bladluizen en wittevlieg op de bladchemie van hun waardplanten . In: Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biologie. Diefstal. 138, blz. 307 – 316. DOI 10.1016/j.jphotobiol.2014.06.009

Döring, 2014. Hoe bladluizen hun waardplanten vinden, en hoe ze dat niet doen. In: Annalen van Toegepaste Biologie. Diefstal. 165, blz. 3 – 26. DOI 10.1111/aab.12142

Elfadly, E., Abd El-Aal, H., Rizk, A. en Sobeih, W., 2016. Omgevings-UV-manipulatie in kassen: plantreacties en insectenbestrijding in komkommer. In: VIII Internationaal symposium over licht in de tuinbouw. East Lansing, Michigan, VS. 2016. blz. 343 – 350. DOI 10.17660/ActaHortic.2016.1134.45

Johansen, N. S., Vänninen, I., Pinto, D.M., Nissinen, A.I. en Shipp, L., 2011. In het licht van nieuwe kastechnologieën: 2. Directe effecten van kunstlicht op geleedpotigen en geïntegreerde plaagbestrijding in kasgewassen. In: Annalen van Toegepaste Biologie. Diefstal. 159, (1), p. 1 – 27. DOI 10.1111/j.1744-7348.2011.00483.x

Ministerie van Landbouw en Voedselvoorziening, 2020. Het Écophyto-plan, wat is dat? [online]. [Betreden op 11 mei 2020]. Beschikbaar op: https://agriculture.gouv.fr/le-plan-ecophyto-what -is-het

Rechner, O., Neugart, S., Schreiner, M., Wu, S. en Poelhing, H.-M., 2016. Verschillende smalbandige lichtbereiken veranderen het secundaire metabolisme van planten en de verdedigingsreactie van planten op bladluizen. In: Journal of Chemical Ecology. Diefstal. 42, (10), blz. 989 – 1003. DOI 10.1007/s10886-016-0755-2

Rechner, O., Neugart, S., Schreiner, M., Wu, S. en Poehling, H.-M., 2017. Kan licht met smalle bandbreedte, van UV-A naar groen, het secundaire plantenmetabolisme veranderen en verhogen Brassica-plantenverdediging tegen bladluizen? In: Openbare Wetenschapsbibliotheek – Eén. Diefstal. 12, (11), blz. 20. DOI 10.1371/journal.pone.0188522

Turpeau, E., Hullé, M. en Chaubet, B., 2010a. Brevicoryne brassicae (Linnaeus, 1758). INRAE [online]. 22 augustus 2018. [Betreden 25 mei 2020]. Beschikbaar op: https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons /Species/ Bladluizen/Brevicoryne/B.-brassicae

Turpeau, E., Hullé, M. en Chaubet, B., 2010b. Bladluizen en landbouw – Schade. INRAE [online]. 2 december 2010. 30 augustus 2018. [Geraadpleegd op 27 mei 2020]. Beschikbaar op: https://www6.inrae.fr/encyclopedie-pucerons/Pucerons-and-agriculture /Schade